Västra Nyland

Västra Nyland är Västnylands största svenskspråkiga prenumererbara tidning och utkommer fem gånger i veckan. Varje utgivningsdag har vi över 27 000 läsare.

Papperstidningen förnyades för ett par år sedan – med gott resultat. Upplagan har ökat redan i fyra år i rad och vår tidning har fått flera topplaceringar i branschens olika tävlingar. Nya nätsajten är vår färskaste satsning och naturlig fortsättning i vår förnyelseprocess.

www.vastranyland.fi är ett bra komplement till annonsering i papperstidningen eller om Du vill kostnadseffektivt nå helt nya kunder.

Välj Västis – det gör också dina kunder!

Kontaktuppgifter

Tel. 019-222 888 (vard. kl. 8-16)
Fax. 019-222 812
E-post: annons@vastranyland.fi

Postadress

Västra Nyland
Genvägen 4
Pb 26
10601 Ekenäs